Den gula varningslampan lyser mit I körningen.

Tiny
ANONYMOUS
  • MEMBER
  • 2002 NISSAN 180SX
  • 11,000 MILES
Den gula varningslampan lyser mit I körningen, men när jag stänger motor och startar igen den försviner sedan efter några minuter körning igen den lyser och samma sak hela tiden, jag undrar varför?
Thursday, November 8th, 2012 AT 1:19 PM

1 Reply

Tiny
KHLOW2008
  • EXPERT
Lampan (MIL) s ger till dig att n got r fel och har uppt ckts av motorns dator. Du beh ver en skanning f r att h mta felkoder och g d rifr n.
Was this
answer
helpful?
Yes
No
Thursday, November 8th, 2012 AT 7:35 PM

Please login or register to post a reply.

Recommended Guides