Mechanics

Select Model

122 (37)480 (1)DL (5)V40 (117)
144 (2)690 (1)GLE (30)V50 (40)
164 (6)740 (487)GLS (0)V70 (408)
240 (471)745 (5)GLT (10)V90 (23)
241 (1)760 (100)P1800 (4)Wagon (28)
242 (9)780 (12)S40 (667)XC70 (240)
245 (24)850 (668)S60 (392)XC90 (209)
340 (1)940 (335)S70 (429)Other (102)
440 (10)960 (256)S80 (539)
460 (4)C70 (147)S90 (32)