När bilenär kalt startar utan problem mn när.

Tiny
ANONYMOUS
  • MEMBER
  • 1998 MERCEDES BENZ E240
  • 16,000 MILES

När bilenär kalt startar utan problem mn när den bler varmt startar inte man måstte vänta några timer so den srtartar agen, jag har kollat på tänd kablarna kommer gins men kommer inte bensin jag bytt rele till bränslepumpen men det hjälpar inte jag har diagnoserat den med en busch KTS 740 kommer inte någon fel koder.

Friday, December 28th, 2012 AT 9:02 PM

0 Replies

Please login or register to post a reply.

Recommended Guides