Mechanics

MAZDA 626 PROBLEM

1998 Mazda 626

Swiecanca sie kantrolka wody w filtrae paliwa w dizel
Avatar
1984
November 9, 2012.
Swiecaca sie kontrolka wody w filtrze paliwa w dieslu

Je?Li filtr paliwa jest wyposa?Ony w?Rub? Spustow? Na dole odkr?Ci??Rub? Aby woda mog?A ou. U?Yj pompy r?Cznej, aby przyspieszy? Ten proces. Najprawdopodobniej filtr paliwa musi by? Wymieniona.

KHLow2008
Nov 15, 2012.


AD