Mechanics

MAZDA 626 PROBLEM

1998 Mazda 626

Jak wymienic filter paliwa w dizel
Avatar
1984
November 9, 2012.
U?Yj filtra otwieracz do poluzowania filtrem przekr?Caj?C j? W lewo.
Po zainstalowaniu nowego filtra, odkr?Ci? G?Owicy 10 mm na?Rub? Sze?Ciok?Tn? Up?Ywowy obudowy filtra I u?Y? R?Cznej pompki do pompowania powietrza do krwawi?A od filtra paliwa I oleju wychodzi, dokr?Ci??Rub? Odpowietrzaj?Cy I uruchomi? Silnik. Uruchomi? J? Na chwil, aby ca?Kowicie odpowietrzy? Uk?Ad powietrza.

KHLow2008
Nov 15, 2012.


AD